Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ilke edinerek, birliğe bağlı odaların,üyelerin, ilgili kurum ve kuruluşların memnuniyetini esas alan kaliteyi sunmak, kalite anlayışını yaygınlaştırmak, hizmetlerimizin odalara, üyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara kaliteli ve zamanında sunulmasını sağlamak ve dünyadaki benzer kuruluşlarla yarışmak ana politikamızdır.
Ulusal ve uluslar arası standartların belirlediği yüksek kalitede ve zamanında hizmet vermeyi ilke edinen birliğimiz; hizmetin kalitesinin en üst birimden en alt birime kadar herkes sorumludur, verdiği hizmetin kalitesinin izlenebilirliğini, sürekliliğini, gelişmesini sağlama ve bu sistemi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi benimsemiştir.