Esnaf ve sanat sahipleriyle, bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan
Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ”Esnaf ve Sanatkarlar Odaları” olarak tanımlanmaktadır. Odalar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun amir hükümlerine göre kurulur. Üst kuruluş olarak, illerde teşkilatı bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı çalışırlar. 5362 Sayılı Kanuna göre kurulan odalar tarafından aralarında birlik ve dayanışma kurma ve kuruluşun gelişmesini sağlamak maksadıyla kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği denir.